Holistisk Livsstilsvejledning

Den Holistiske Livsstilsvejledning tager udgangspunkt i personen og ikke diagnosen i sig selv. Det vil sige fokus er ikke kun på den aktuelle synlige, mærkbare eller diagnosticerede problematik men på at skabe sundhed i HELE personen og biokemien.


Men selvfølgelig vil vi også tage højde for selve den synlige og mærkbare problematik eller diagnose og sætte specifikt ind der.Så kort fortalt handler det om at optimere og hjælpe kroppen til at hjælpe sig selv.

Kroppen er en selvregulerende enhed med ufattelige indbyggede reguleringsmekanismer.


Vi kan bruge flere resurser end vi har ved at spise uhensigtsmæssig i forhold til hvad der er godt for os hver især. Vi forbruger ofte også mange resurser hvis vi er i et dysfunktionelt forhold eller relation, privat som på arbejdspladsen etc etc.

Men uanset hvad, bruger vi flere resurser end vores personlige genetik/biokemi tillader kan kroppen ikke regulere sig selv optimalt og symptomer og til sidst sygdomme kan opstå.

De symptomer og sygdomme er tegn på, at vi har opbygget en kropslig bankgæld. Vihar overforbrugt resurser i forhold til at opretholde de sundhedsmæssige reguleringer i den enkelt celle eller område af kroppen. Ofte på mere end et felt.

Dvs. der kan være ubalance/overforbrug i form af en uhensigtsmæssig kost, for lidt motion, usunde relationer etc.


Du kan fx. også have en medfødt genetik der kan spille ind ift. dine udfordringer. Dine gener kan bestemme/være medbestemmende til alt lige fra din anatomi, fx ekstra “kroget og snoet” tarmsystem til hvordan og hvor meget du danner signalstoffer i hjernen til størrelsen på din lever og mavesæk!Så det hele er meget et sammenspil mellem dine gener og hvad du udsætter dem for, og af til er dine gener i sig selv meget bestemmende i sig selv.


Så rent praktisk ved den Holistiske Livsstilsvejledning udfylder du en relativ opfattende spørgeskema-profil som vil danne udgangspunktet for vores arbejde sammen med vores samtale. Vi har også mulighed for at få taget diverse biokemiske test via laboratorier i primært USA, UK og Tyskland.


Herefter går vi i gang med at optimere kost og livsstil i det omfang du er med på det. Det hele med fokus på at opbygge resurser og aktivere de rigtige funktioner i kroppen/cellerne – så vi kan hjælpe kroppen til igen at regulere sig selv optimalt.

Der kan også være tale om at se på dysfunktionelle handlemønstre, usunde relationer etc. Alt efter hvad du er klar til og har lyst til.


En startpakke indeholder spørgeskemaanalyse samt gennemgang af denne ved første konsultation på 90-120minutter samt to (2) opfølgende konsultationer på 50min. Herefter kan tilkøbes flere konsultationer á 50min.

Efter første konsultation sætter vi de første tiltag i gang, så du forlader første konsultation med konkrete tiltag – ændringer eller tilføjelser til din nuværende kost og livsstil.


Holistisk Livsstilsvejledning er oplagt at kombinere med den Stress-forløsende Kropsterapi, alt efter din problemstilling.


Priser


Aalborg

Holistisk Livsstilsvejledning, “startpakke” som beskrevet – 3750kr
Holistisk Livsstilsvejledning, enkelt konsultation efter startpakken er brugt – 800kr


København

Holistisk Livsstilsvejledning, “startpakke” som beskrevet – 4250kr
Holistisk Livsstilsvejledning, enkelt konsultation efter startpakken er brugt – 900kr